Peruuttamisoikeus

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen ostajalla on oikeus peruuttaa sähköinen sopimus 14 päivän kuluessa.
Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö.
14 päivän peruuttamisoikeuden käyttämiseksi tilattuja tavaroita ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi samalla tavalla kuin on sallittua tavaroiden testaamiseksi fyysisessä myymälässä.
Jos tavaroita on käytetty muuhun kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseen tarvittavaan tarkoitukseen tai jos tavaroissa on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa maksua tavaran arvon alenemisen mukaisesti.
Palauttaaksesi tavarat sinun on lähetettävä peruutuslomake, jossa mainitaan tilausnumero, osoitteeseen info@nordium.eu 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.
Ostaja vastaa tavaroiden palautuskustannuksista, ellei palautuksen syynä ole se, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tuote).
Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä tai esitettävä todiste siitä, että hän on luovuttanut ne rahdinkuljettajalle edellä mainitussa määräajassa.
Verkkokauppa palauttaa palautetun tavaran saatuaan ostajalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisen vastaanottamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen mukaisesti saadut maksut.
Verkkokauppa voi kieltäytyä palautuksesta ennen kuin se on vastaanottanut sopimuksen kohteena olevat tavarat tai ennen kuin ostaja on todistanut palauttaneensa tavarat, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.
Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin verkkokaupan tarjoaman halvimman toimitustavan, verkkokauppa ei ole velvollinen korvaamaan kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaisen toimitustavan kustannukset.
Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa kauppa ja vaatia ostajalta tavaran palauttamista, jos tavaran hinta verkkokaupassa on merkitty virheestä johtuen huomattavasti alle tavaran markkinahinnan.

Oikeus tehdä valitus

Verkkokauppa vastaa ostajalle myydyn tavaran virheestä tai puutteesta, joka on ollut olemassa jo toimitushetkellä ja joka ilmenee enintään kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle. Kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa siitä, kun tavarat on toimitettu ostajalle, vian oletetaan olleen olemassa toimitushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on kumota tämä olettamus.
Jos virhe ilmenee, ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@nordium tai soittamalla numeroon +372 5656 8979.
Verkkokauppa ei vastaa virheistä, jotka ilmenevät sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ostajalle.
Jos Verkkokaupasta ostetuissa tavaroissa on virheitä, joista Verkkokauppa on vastuussa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa vialliset tavarat. Jos tavaraa ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimukseen sisältyvät maksut.
Verkkokaupan on vastattava kuluttajan valitukseen kirjallisesti tai kirjallisesti toistettavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan antamia henkilötietoja ainoastaan tilauksen käsittelyyn ja tavaroiden lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa siirtää henkilötietoja kuljetusyrityksille tavaroiden toimittamista varten.

Riitojen ratkaiseminen

Jos ostajalla on verkkokauppaa koskevia valituksia, ne on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@nordium.eu tai puhelimitse +372 400 480 706
Jos ostaja ja verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan riitaa sopimuksella, ostaja voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. Voit lukea menettelyn ehdot ja hakea hakemusta täältä. Kuluttajariitalautakunta on toimivaltainen ratkaisemaan ostajan ja verkkokaupan välisestä sopimuksesta johtuvat riidat. Ostajan valituksen tutkiminen on komissiolle maksutonta.
Ostaja voi kääntyä Euroopan unionin kuluttajariitojen ratkaisufoorumin puoleen.